fbpx
skip to Main Content
Energiaremontti

Energiansäästö taloyhtiössä onnistuu ilman suuria energiaremontteja

Kirjoittanut: Jekaterina Lavonen 4. tammikuuta 2021Hakusanat: energiaremontti


Viime vuosina on monissa taloyhtiöissä on jouduttu korottamaan toistuvasti yhtiövastikkeita ja vuokria. Syynä tähän on yleensä ollut lämmityskustannusten jatkuva nousu. Energiansäästö taloyhtiössä onnistuu ilman suuria remontteja. Energiaremontin avulla voidaan kuitenkin saada aikaan merkittäviä säästöjä sähkön, veden ja lämmönkulutuksessa. Kustannusten kannalta tehokkaimmat saneeraukset kohdistuvat talon lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmään. Maalämpö ja poistoilman lämmöntalteenotto ovat esimerkkejä sellaisista järjestelmistä, joilla voidaan saavuttaa huomattavat säästöt.  

Tässä artikkelissa selviää, mitä ovat ne toimet, joilla energiansäästö on mahdollista ilman remonttia. Lisäksi artikkelissa tuodaan esille, milloin suurempia energiatehokkuutta parantavia korjauksia kannattaa tehdä ja millaista apua valtio tarjoaa saneerauksien kustannuksiin. 

Ihanteelliseen energiatalouteen pääsemisen keinot taloyhtiölle 

Kiinteistöjen energiatehokkaalla ylläpidolla säästetään koko taloyhtiön energiankulutuksessa. Alla on listattu tapoja, joilla ihanteellista energiataloutta kiinteistössä pidetään yllä. 

  1. Energianhallinta osana ylläpitoa. Varmista, että kiinteistöä ylläpitävän tahon sopimukseen liittyy myös energianhallintaan liittyvät toimet. Energianhallintaan liittyvän palvelun voi ostaa myös ulkopuoliselta, asiantuntijapalveluita tarjoavalta yritykseltä. Energianhallinnan osalta laiminlyödyt tai väärin tehdyt ylläpitotoimet saattavat lisätä taloyhtiön energiankulutusta jopa 20 %. 
  1. Huoltokirja. Onhan taloyhtiölläsi asiantuntijan laatima huoltokirja? Sen avulla kiinteistön ylläpito pysyy suunnitelmallisena. Sen avulla pystytään muun muassa varmistamaan, että koko taloyhtiön energiatalous ja asumisolosuhteet pysyvät sopivalla tasolla. 
  1. Energian ja vedenkulutuksen seuranta. Ilman kulutusseurantaa kiinteistön energiaa ja vettä käyttäviin järjestelmiin kehittyy helposti ja huomaamatta vaikeasti havaittavia vikoja. Ajan mittaan viat näkyvät ylimääräisinä menoina. Kulutuspoikkeamat ja äkilliset kulutusmuutokset saadaan nopeasti selville kulutusseurannalla ja niihin voidaan viipymättä reagoida. 
  1. Energiakatselmus ja energiatodistus. Energiakatselmuksen tuloksena taloyhtiö saa ehdotuksia energiaa säästävistä toimista. Lisäksi energiakatselmuksen tuloksena esitetään toimien kokonaiskustannukset, niillä saavutettavat säästöt ja investointien takaisinmaksuajat. 

Energiatodistus on lakisääteinen ja se tulee esittää asuntoa myytäessä tai  vuokratessa. Energiatodistuksessa esitetään kiinteistön laskennallinen  energiankulutus ja ilmoitetaan sen pohjalta energiatehokkuusluku.  Energiatodistuksessa esitetään myös toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla  kiinteistön energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti. 

  1. Ilmanpitävyyden mittaus ja lämpökuvaus. Ilmatiiveysmittauksella selvitetään kuinka tiivis rakennus on. Hataran rakennuksen rakenteiden läpi pääsee hallitsemattomasti kulkeutumaan vuotoilmaa. Mitä suurempi ilmavuotoluku, sitä hatarampi rakennus.  Lämpökuvauksella voidaan paikantaa lämpövuotokohtia. Näiden kahden mittauksen avulla voidaan arvioida korjaustarpeiden laajuuksia ja niiden sijainteja.  

Mitattua ilmavuotolukua voidaan käyttää myös energiatodistuksen laskennassa.  Tavallisesti mitattu ilmanvuotoluku on parempi kuin käytettävä oletusarvo,  jolloin rakennus saa paremman energiatehokkuusluvun. 

  1. Energiatalouden parantamiseen tähtäävät ylläpitotoimet. Tietyin väliajoin kiinteistössä on syytä toteuttaa muutamia erillisiä energiatalouden parantamiseen tähtääviä ylläpitotoimia. Näitä ovat esimerkiksi vanhojen patteriventtiilien uusiminen, lämmitysjärjestelmän tasapainotus, ilmanvaihtojärjestelmän perussäätö ja ikkuna- ja ovi tiivisteiden uusiminen. Näiden toimien toteuttaminen ei yleensä vaadi suuria investointeja, mutta toimien säästövaikutukset ovat usein huomattavia. 

Energiaremontti parantaa energiatehokkuutta 

Tietyt energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet taloyhtiöissä kannattaa tehdä linjasaneerauksen yhteydessä kustannustehokkuuden vuoksi. Esimerkiksi julkisivuremontin yhteydessä kannattaa tehdä ulkoseinien lisälämmöneristäminen, ikkunoiden vaihtaminen tai lisälasin asentaminen, ulko- ja parvekeovien uusiminen ja ilmanvaihdon uudistaminen koneelliseksi tulo-poisto-ilmanvaihtojärjestelmäksi lämmöntalteenotolla. Yläpohjan lisäeristäminen kannattaa tehdä kattoremontin yhteydessä. 

Erityisesti öljyllä lämpiävissä taloyhtiöissä kannattaa siirtyä maalämpöön, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön. Maalämpö ja ilma-vesilämpöpumppu ovat tehokkaita yksittäisiä keinoja lämmityskulujen leikkaamiseen. Erityisesti maalämpöön siirtyessä, säästöjä kertyy vuosittain jopa kymmeniätuhansia euroja. Säästöillä saadaan katettua kiinteistön lämmitys- ja lainanhoitokulut investoinnin takaisinmaksuaikana. Säästöillä voidaan usein rahoittaa muita taloyhtiön remontteja. 

Suomen valtion hallitusohjelman mukaisesti fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä. Tämä osaltaan kannustaa tekemään lämmitysjärjestelmän muutoksen.

Energiaremontti avustus 

Vuosien 2020-2022 aikana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää taloyhtiöille ja yhteisöille energia-avustusta. Energia-avustuksen suuruus on parhaimmillaan 4000 € asuntoa kohden. Jos rakennuksen energiaremonteilla saavutetaan niin kutsuttu lähes nollaenergiataso, voi avustuksen suuruus olla 6000 € asuntoa kohden. Avustuksen määrä riippuu siitä, minkä verran rakennuksen energiatehokkuus parantuu korjausten jälkeen verrattuna rakentamisajankohdan lähtötasoon. Tämä tarkistetaan energiatehokkuusluvun laskennalla. 

Selvitä onko rakennukseesi mahdollista saada energia-avustus. Pyydä maksuton arvio energia-avustuksen saamisesta lomakkeella, joka löytyy täältä>> 

Lue lisää energia-avustuksesta >> 

Back To Top
Call Now Button